Asit Alkali Konsantrasyon

  • SJG-2083CS Online Acid Alkaline Concentration Meter

    SJG-2083CS Çevrimiçi Asit Alkali Konsantrasyon Ölçer

    Üretilen yepyeni çevrimiçi akıllı dijital cihaz, iletkenlik ölçümünü ve çeşitli sodyum klorür, hidroklorik asit, nitrik asit, sodyum hidroksit ve seyreltik/konsantre sülfürik asit çözeltilerinin konsantrasyonunu kapsar. Bu cihaz, sensör ile hızlı iletişim ve doğru veri özelliklerine sahip olan RS485 (ModbusRTU) üzerinden haberleşir. Eksiksiz işlevler, istikrarlı performans, kolay kullanım, düşük güç tüketimi, güvenlik ve güvenilirlik bu cihazın olağanüstü avantajlarıdır.

    Bu sayaç, termal güç üretimi, kimya endüstrisi, rejenerasyon çözeltisinde yüksek saflıkta su konsantrasyonu üretmek için iyon değişim yönteminde yaygın olarak kullanılabilen veya kazan boru asitleme çözümünü yapılandırmak için kullanılan eşleşen dijital asit-alkali konsantrasyon elektrotunu kullanır. çözeltideki asit-alkali tuz konsantrasyonunu kontrol etmek için Sürekli izleme.