İYON (F-,CL-,Ca2+,NO3-,NH4+ vb.)

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    PF-2085 Çevrimiçi İyon Sensörü

    Klor tek kristal film, PTFE dairesel sıvı arayüzü ve katı elektrolit ile PF-2085 çevrimiçi kompozit elektrot, basınç, kirlilik önleme ve diğer özelliklerle birleştirilir. Yarı iletken malzemelerde, güneş enerjisi malzemelerinde, metalurji endüstrisinde, flor içeren galvanik vb. sanayi atık su arıtma proses kontrolünde, emisyon izleme alanında yaygın olarak kullanılır.

  • PFG-3085 Online Ion Analyzer

    PFG-3085 Çevrimiçi İyon Analiz Cihazı

    Atık su arıtma, çevresel izleme, elektrolizle fabrika vb. gibi sıcaklık ve iyonun endüstriyel ölçümünde yaygın olarak kullanılır.